Blog Archives

Saturday Mirror-3: Special Lecture by Dr. Francis Jayakanth

ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯು ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

“The use of intellectual output by most countries of the world including India is miniscule.” said Dr. Francis Jayakanth, Librarian, Indian Institute of Management Bangalore (IIM-B). He delivered a lecture on Saturday, 19th March 2016 on “Institutional Repository as a Digital Library Service” as part of “Saturday Mirror” Special Lecture Series organized by the Department of Studies & Research in Library and Information Science, Tumkur University.

000Dr. Rajendra Babu introducing the resource person

222Dr. B T Sampath Kumar welcomes Dr. Francis

A common perception about digital library is that it is just a collection of digital documents. However, even a huge collection of digital documents does not become a digital library unless it is supported by the methods of search, access and retrieval. A digital library will have a focused purpose and therefore, documents are carefully selected, deposited, described, indexes are built and methods of search, access and retrieval and well-defined. It is to be noted that digital library and online library catalogue are not the same. Their purposes are different.

111Dr. Francis begins the lecture

The scope of digital libraries is not just confined to education and research. Health information, culture and heritage related knowledge have been successfully preserved in digital libraries. Library of Congress “Ancient Manuscripts from the Desert Libraries of Timbuktu”, Kalasampada digital library of Indian cultural heritage are noteworthy examples in this regard.

666Interaction in progress

Digital libraries have limitations too. Technological obsolescence, hardware cost and digital rights management pose serious challenges to digital libraries. “The onus of tackling these challenges and making intellectual wealth available to the masses lies on libraries.” he opined.

777

 Getting together…

Students, research scholars, teachers of the Department, university library staff were present on the occasion.

Department of Library and Information Science has been holding “Saturday Mirror” special lecture series on one of the Saturdays every month. This is the third in the series. The first and second lectures had been delivered by Mr. Ananda Byrappa and Dr. Harinarayana N S respectively.

————————————————————————————————————
ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ
————————————————————————————————————

“ಭಾರತವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಿದೆ.  ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು.” ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಡಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಯಕಾಂತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.  ತುಮಕೂರು ವಿವಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ “ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಿರರ್” ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ, ೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ರಂದು ಮೂರನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ “ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಂಥಭಂಡಾರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎಂಬ ಸೀಮಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ.  ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಒಂದೆಡೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗಲಾರದು.  ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಶೋಧನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಜವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದು, ಎರಡರ ಉದ್ದೇಶ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಬಳಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.  ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟಿಂಬಕ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಲಾಸಂಪದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದರು.

 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಿವೆ.  ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೇಗ, ಯಂತ್ರಾಂಶ ವೆಚ್ಚ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಸವಾಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ.  ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶದ, ವಿಶ್ವದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹೊಣೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಮೇಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.

 
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿವಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.  ವಿವಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವು “ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಿರರ್” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಶನಿವಾರದಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಾ. ಹರಿನಾರಾಯಣ. ಎನ್. ಎಸ್. ಅವರು ನೀಡಿದ್ದರು.

Advertisements

Saturday Mirror-2: Special Lecture by Dr. Harinarayana N S

“Referencing is an integral part of academic writing.  But it has also been the most neglected part of academic writing.  Academia has to take note of the significance of referencing and act more responsibly.” said Dr. Harinarayana N S, Associate Professor of Library and Information Science, University of Mysore, Mysuru.  He delivered a special lecture on “Plagiarism and Referencing” on Saturday, 27th February 2016 as part of “Saturday Mirror” Special Lecture Series organized by the Department of Studies and Research in Library and Information Science, Tumkur University.  The lecture was the second in the series.

Sat_Mirror_2_1Dr. Keshava welcoming Dr. Harinarayana

Excerpts from the Lecture

Referencing: a panacea for desisting Plagiarism

The academic spectrum today, is plagued by Plagiarism.  There is a dire need to inculcate ethical writing practices among academics and researchers.  In the academic and research framework, referencing practices can act as a panacea for desisting Plagiarism.

Citation Vs. Reference

It is quite surprising that, not just laymen, but even academics tend to use the terms ‘citation’ and ‘reference’ synonymously.  However, they are not the same.  One has to understand the subtle difference between these terms and use them judiciously.  A reference indicates the works consulted for academic writing.  It is an acknowledgement given to the sources which have been consulted whereas a citation is an acknowledgement received.

Sat_Mirror_2_2Dr. Harinarayana…in action

Referencing is significant for several reasons.  In order to support one’s arguments and give a factual basis to one’s work; protect oneself against the charges of plagiarism; and to allow the reader to locate the materials consulted, references are the key.

Dr. Harinarayana meticulously drew out the difference between ‘long quotes’ and ‘short quotes’ with sufficient examples on how to use them in academic writing.  The audience were also enlightened on the distinction between ‘phrasing’ and ‘paraphrasing’.

Citation Styles

Citation Styles have evolved over time.  Today, there are thousands of different citation styles, each having its significance and use in designated disciplines.   The American Psychological Association (APA) Style has found wider use in Social and Behavioural Sciences while Modern Language Association (MLA) Style is widely used in Humanities.  It is quite astonishing to note that on one hand there are attempts to standardize the citation styles, but on the other, every publisher is coming out with a different citation style to use in their journals.

Sat_Mirror_2_3A lighter moment…

Demarcating the different systems of in-text citation, Dr. Harinarayana illustrated the use of Name-Date Style, Consecutive Numbering Style and Recurrent Numbering Style.

Zotero

“Thanks to technology, a researcher’s life has been made simpler with the emergence of several reference management software, both commercial and open source.” Dr. Harinarayana remarked.  He illustrated the use of Zotero reference management utility to automatically extract the bibliographic data from the scholarly papers and use them dynamically in writing papers.  The different functionalities of the Zotero Plugin for Mozilla Firefox and Zotero Plugin for Microsoft Word were demonstrated.

Sat_Mirror_2_4Dr. B T Sampath Kumar presenting a memento

The lecture was followed by an interaction by the audience.  Dr. Harinarayana addressed each question ably and patiently.  Dr. B T Sampath Kumar, Chairman of the Department introduced the resource person and welcomed him.  Ms. Hemavathi B N, Assistant Professor reiterated the purpose of the special lecture series and proposed the note of thanks.

The students, research scholars, teachers and LIS professionals witnessed the event.

Saturday Mirror: Special Lecture Series inaugurated

Department of Studies and Research in Library and Information Science, Tumkur University reverberated with the word ‘innovation‘ on Saturday, 30th January 2016.  “Saturday Mirror”, the special lecture series was inaugurated by Mr. Ananda T. Byrappa, Global Leader, John F Welch Technology Centre, GE, Bengaluru.

1Mr. Ananda T Byrappa inaugurating the event

Saturday Mirror

The Department has organized a series of special lectures by eminent LIS professionals to help students keep abreast with the trends and developments in Library and Information Science.  The lectures will be held on Saturdays and each lecture is intended to reflect the trends and happenings in the field of Library and Information Science.  Hence the name “Saturday Mirror”.

0It’s me, delivering the introductory remarks

Innovation

Delivering the inaugural lecture on “Innovation in Information World: Insights for LIS Professionals”, Mr. Ananda said “Innovation is the driving force for changing the society.  But, Passion is the driving force behind innovation.  Whatever you do, do it passionately!”  Citing the examples of two technologies – Cellphone and Google, he delineated the role of innovation in bringing changes in the society.

6

Mr. Ananda, in his very captivating style, narrated the story of Cellphone and Google.

The first cellular phone, introduced in 1973, was too costly and unaffordable to most people.  The only functionality it had was making a phone call.  In a span of 30 years, the cell phone industry has taken the world by storm.  However, this change was not easy.  A great deal of innovation has gone in.  Cellphones have constantly been the subject of innovation.  Modern cellphones are not just for making phone calls.  They have messaging, radio, camera, GPS and a plethora of applications!  Today, life without cellphones is unimaginable.  The innovation in cellphone industry was so powerful and dominating that it pushed several ‘dedicated technology producers’ such as camera manufacturers into the days of penury. That’s the power of innovation!

While it took three decades for cellphone to change the way we communicate, there’s another ‘technology’ which has done pretty much the same in half the time as much.  In 1998, Sergey Brin and Larry Page published a research paper titled “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine”.  Nobody, at that time, had even imagined that this technology would become the most dominating technology in a span of 15 years! Google did it! With constant innovation, an umbrella of user-friendly services, it has gobbled up whatsoever little competition it faced.

Take-a-seat and Drone

Innovation is not just confined to information and communication technology.  People are innovating anything and everything with their creativity and for their convenience.  He cited “take-a-seat” and book-delivering drone as the instances of innovation.

“Take-a-seat” is a smart chair technology developed by Jelte Van Geest.  The smart chair, upon swiping the library membership card, follows the user wherever she/he goes.  These self-chargeable chairs also arrange themselves in a group to create a ‘lecture hall’ appearance when a lecture organizer needs them.  True to its name, this is “take-a-seat” technology, meaning that the user takes the seat wherever she/he goes.  A video of the same is available at https://www.youtube.com/watch?v=2Dgaz6NIUFk.

Speaking of the role of ‘start-ups’ in innovation, Mr. Ananda said Start-ups have more scope for innovation.  A video of an Australian start-up which has designed a drone which delivers books to designated locations using GPS technology enthralled the audience.  Deliberating on the affordability of technology, ‘Raspberri Pi’, the low-cost, tiny computer, developed for the purpose of learning, got a special mention.

Taking lessons from innovations happening around, information professionals may emulate the same in their arena.  The fact that the information services revolve around the three aspects – Content, Community, and Services, is indisputable.  But, it does matter how we innovate in them.  Mr. Ananda drew up a model innovation path for information professionals:

– Visualizing library as a platform to innovate
– Monetization of services
– Mobility of content
– Being futuristic

The lecture was followed by an interaction by the audience.  Dr. B T Sampath Kumar, Chairman of the Department introduced the speaker and welcomed him.  Rupesh Kumar, Assistant Professor, apprised the audience on the objectives of the special lecture series.  Dr. Keshava, Associate Professor, proposed the vote of thanks and honoured the speaker.

The lecture was attended by the students, research scholars, teachers and library staff of the University and constituent colleges.

%d bloggers like this: